Places

PINTSCH BAMAG
Antriebs- und Verkehrstechnik GmbH
Hünxer Str. 149
D-46537 Dinslaken

Postfach 10 04 20
D-46524 Dinslaken

Phone +49 (0) 2064 / 602-0
Fax +49 (0) 2064 / 602-266

info@pintschbamag.de
www.pintschbamag.de

PINTSCH ABEN B.V
Herenweg 24a
NL-3602 AB Maarssen

Phone +31 (3) 46 / 5839-58
Fax +31 (3) 46 / 5543-93

Postfach 63
NL-3600 AB Maarssen

info@pintschaben.com
www.pintschaben.com

PINTSCH ABEN B.V.
Dinslaken Branch
Hünxer Str. 149
D-46537 Dinslaken

Phone +49 (0) 2064 / 602-0
Fax +49 (0) 2064 / 602-266

Postfach 10 04 20
D-46524 Dinslaken

info@pintschaben.com
www.pintschaben.com

PINTSCH BUBENZER GmbH
Friedrichshüttenstr. 1
D-57548 Kirchen-Wehbach

Phone +49 (0) 2741 / 9488-0
Fax +49 (0) 2741 / 9488-44

info@pintschbubenzer.de
www.pintschbubenzer.de

PINTSCH BUBENZER GmbH
Dinslaken Branch
Hünxer Str. 149
D-46537 Dinslaken

Phone +49 (0) 2064 / 602-0
Fax +49 (0) 2064 / 602-515

info@pintschbubenzer.de
www.pintschbubenzer.de

PINTSCH TIEFENBACH GmbH
Beisenbruchstr. 10
D-45549 Sprockhövel

Phone +49 (0) 2324 / 705-4
Fax: +49 (0) 2324 / 705-114

info@tiefenbach.de
www.tiefenbach.de

PINTSCH BAMAG Brasil Tecnologia Ferriviária Ltda.
Rua Serra de Paracaína, 716 – Moóca
03107-020 São Paulo – SP – Brasil

Tel.: +55 11 5183 2887

info@br.pintschbamag.com
www.pintschbamag.de

SHENYANG PINTSCH BAMAG Transportation Energy Equipment Co., Ltd.
12-3, No. 13 Street,
Economic & Technology Development Zone
Shenyang
110027 China

Tel.: + 86 (0)24/8833 1239-807

pintsch@163.com
www.pintschbamag.com